PROFIL SPOLOČNOSTI

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

 

 

PROFIL SPOLOČNOSTI

PRODUKCIA

KOMPLEXNOSŤ PONUKY

KVALITA

TECHNOLÓGIE

SÍDLO SPOLOČNOSTI: ( NAVIGÁCIA PODĽA MAPY )

LPH a.s.

Pod dolami 838

093 02 VRANOV n/T

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

ADRESA VÝROBNEJ PREVÁDZKY: ( NAVIGÁCIA PODĽA MAPY )

LPH a.s.

Priemyselná ul.

059 51 POPRAD-MATEJOVCE

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FUNKCIA KONTAKTNÁ OSOBA FAX TELEFÓN MOBIL EMAIL
Riaditeľ spoločnosti Daniel Durkaj +421.52.4180810 +421.52.4180818 +421.905.876773 durkaj@lph.sk
Ekonóm - učtovník Ing.Michaela Kaňská +421.57.4461199 +421.57.4461199 +421.907.827802 kanska@lph.sk
Výroba a údržba Ing.Jozef Antolík +421.52.4180810 +421.52.4180814 +421.918.933185 antolik@lph-as.sk
Logista Mgr.Andrea Horvátová +421.52.4180811 +421.52.4180811 +421.908.921368 logistaPP@lph.sk
PaM Jana Jakubčová +421.52.4180814 +421.52.4180812   personalista@lph-as.sk
Kvalita Martin Orosi +421.52.4180812 +421.52.4180813 +421.918.639720 orosi@lph-as.sk
Základné informácie   +421.52.4180815 +421.52.4180812   info@lph-as.sk
Marketing + ponuky Štefan Dzurenda +421.52.4180810   +421.905.255230 dzurenda@lph-as.sk
NAVIGAČNÁ MAPA

SKUPINA LPH

KONTAKTY

ISO 9001:2000  CERTIFIED

 ISO 14001:2004 CERTIFIED

CHOOSE YOUR LANGUAGE: