TECHNOLÓGIE

 

 

PROFIL SPOLOČNOSTI

PRODUKCIA

KOMPLEXNOSŤ PONUKY

KVALITA

TECHNOLÓGIE

   Naša spoločnosť kladie vysoký dôraz na inováciu technológií, a s tým spojenú produktivitu a stabilitu procesu zabezpečujúcu kvalitu produkcie. Referenčný prehľad technológii je v priloženej tabuľke.

 

STROJ TYP UZAMYKACIA SILA (TON) POČET
Demag ET 1000/1400 - 11500 system 1100 1
Demag ET 800/1120 - 6400 system 880 1
Demag ET 800/1120 - 6400 system 880 1
DEMAG 650-1000-5200 720 1
Demag ET 420/810 – 2300 concept top 460 1
DEMAG 250 280 1
Demag ET 125 – 480 NC4 150 1
Demag ET 120 – 430 EcQ 130 1
CS 195/100 100 1
ARBURG 25T 25 1

 

 

ISO 9001:2000  CERTIFIED

 ISO 14001:2004 CERTIFIED

CHOOSE YOUR LANGUAGE: