CHARAKTER PRODUKCIE

 

 

PROFIL SPOLOČNOSTI

PRODUKCIA

KOMPLEXNOSŤ PONUKY

KVALITA

TECHNOLÓGIE

 

   Zameriavame sa na výrobu nosných konštrukčných prvkov spotrebičov z PP, technických výliskov z plastov na baze PA 6.6, 11, 12, POM, PBT a dielce dielce tvoriace vzhľadové časti finálnych výrobkov na báze ABS, PC.

 

 

 

   Medzi najvýznamnejších zákazníkov - odberateľov LPH patria známi svetoví a domáci výrobcovia záhradnej techniky, bielej a kancelárskej techniky...

ZÁHRADNÁ TECHNIKA

BIELA TECHNIKA

AUTOMOTIVE

ISO 9001:2000  CERTIFIED

 ISO 14001:2004 CERTIFIED

CHOOSE YOUR LANGUAGE: