KVALITA

 

 

PROFIL SPOLOČNOSTI

PRODUKCIA

KOMPLEXNOSŤ SERVISU

KVALITA

TECHNOLÓGIE

 
  • Jednou s priorít spoločností je dodržiavanie a rozvíjanie zásad kvality a proaktivity smerom k zákazníkom
  • Spoločnosť je od 6.12.2007 certifikovaná v súlade s ISO 9001:2000 a DIN ISO 14001:2004.
  • Vybavenie spoločnosti v tomto smere je pomerne široké a s dôrazom na štatistické metódy vyhodnocovania. 3D súradnicový merací stroj, digitálne mikrometre a posuvné meradlá napojené na programy štatistickej regulácie, Váhy METTLER-TOLEDO a rôzne iné metrologické a laboratórne zariadenia.
  • Držiac sa zásady, že kvalitu je treba vyrobiť investujeme značné prostriedky do kvalitných výrobných technológii ako aj výchovy a vzdelávania pracovníkov. Tomuto cieľu sú podriadené aj súbežné aktivity spoločnosti ako je zavádzanie modelu procesného riadenia, aplikácia metód six sigma ... 
     

ISO 9001:2000  CERTIFIED

 ISO 14001:2004 CERTIFIED

CHOOSE YOUR LANGUAGE: